object2011532874
Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego

CERTYFIKATY

Certyfikat  TELC

 

Certyfikat językowy telc można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez telc GmbH.
Zaletą systemu egzaminów językowych telc jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.

Przygotowując się do zdawania egzaminu telc można nabyć wiele cennych umiejętności zarówno językowych, jak i życiowych, które procentują w toku rozwoju naszej kariery. Zdobywamy przede wszystkim wiedzę w jaki sposób umiejętnie wykorzystać swoje zdolności językowe w poszczególnych sytuacjach zawodowych. Oczywiście jeśli ktoś decyduje się na zdobycie umiejętności posługiwania się mniej popularnym językiem, jego szanse na rynku pracy zdecydowanie wzrastają. Jest to związane z zawężonym kręgiem osób o podobnych kwalifikacjach.

Certyfikat Telc na poziomie B zwalnia z lektoratów na większości wyższych uczelni!

Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty te są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, a także coraz częściej w Polsce np. w administracji publicznej gdzie uzyskały akredytację.

W naszym Centrum przygotowujemy do egzaminu z  języka rosyjskiego na poziomie A1, A2, B1, B2.

czytaj więcej

Certyfikat Instytutu im. Puszkina w Moskwie z języka rosyjskiego codziennego użytku.

Przeprowadzane są dwa razy w roku przy rosyjskiej ambasadzie.
    Obecnie w Polsce można zdawać na 3 poziomach:
  • B1 – Пороговый уровень (preliminary)
  • B2 - Постпороговый уровень (vantage)
  • C1 - Уровень компетентного владения (effective operational proficiency)

Egzamin Biznes-Kontakt Instytutu im. Puszkina w Moskwie.


Instytut wraz z Izbą Przemysłowo – Handlową Federacji Rosyjskiej organizuje egzaminy ze znajomości języka rosyjskiego w biznesie.
    Certyfikat w zakresie języka rosyjskiego w biznesie możliwy jest do uzyskania na 2 poziomach:
  • B2 - Средний уровень (vantage)
  • C1 – Продвинутый уровень (effective operational proficiency).

Egzamin mogą zdawać osoby posługujące się językiem rosyjskim z zakresu biznesu na średnio zaawansowanym poziomie. Zdobyty certyfikat ułatwia podjęcie pracy w polsko-rosyjskich spółkach joint venture, w firmach rosyjskich i innych.

Egzamin odbywa się 2 razy w roku w formie testu - w styczniu i czerwcu, trwa 2 dni.

Składa się z następujących części:

· czytanie ze zrozumieniem (60 min.)

· sprawdzian pisemny (60 min.)

· sprawdzian z gramatyki (60 min.)

· rozumienie ze słuchu (45 min.)

· sprawdzian z leksyki (45 min.)

· konwersacja (20 min.- przygotowanie, 20 min.-rozmowa)

· kultura i obyczaje Rosjan (30 min.)

· cywilizacja rosyjska (30 min.)

Uzyskanie wyniku 65 - 100 % z każdej z obowiązkowych części egzaminu oznacza uzyskanie certyfikatu.

Czas trwania egzaminu RET-1: 2,5 godziny.

Mówienie – 15 minut, przygotowanie się – 15 minut.

Czytanie – 30 minut.

Rozumienie ze słuchu – 30 minut.

Pisanie – 30 minut.

Leksyka / gramatyka – 45 minut.

Już dziś zapisz się na odpowiedni kurs i przystąp do egzaminu! Bądź bezkonkurencyjny na rynku pracy i podnieś swoje kwalifikacje!